BOB体育彩票平台高校招生咨询统一平台官方网站
当前位置:BOB体育彩票平台高考信息平台>院校直通车 >历年分数

武汉大学2019年BOB体育彩票平台分专业录取分数

时间:2019-10-24 15:25:57来源:武汉大学 BOB体育彩票平台高考

                                                   

科类
专业
最高分
最低分
平均分
 文史类
 法学
 636
 632
 633.25
 文史类
 工商管理类
 629
 628
 628.33
 文史类
 经济学类
 630
 627
 628.67
 文史类
 历史学类
 621
 621
 621
 文史类
 人文科学试验班(弘毅学堂)
 630
 623
 625.33
 文史类
 社会科学试验班(信息管理类)
 628
 626
 627
 文史类
 社会学类
 628
 626
 627
 文史类
 外国语言文学类
 620
 620
 620
 文史类
 新闻传播学类
 631
 629
 630.33
 文史类
 哲学类
 621
 621
 621
 文史类
 政治学类
 626
 623
 624.5
 文史类
 中国语言文学类
 628
 623
 625.5
 理工类
 测绘类
 636
 621
 625.5
 理工类
 地球物理学
 629
 628
 628.5
 理工类
 电气类
 646
 626
 633.5
 理工类
 电子信息类
 639
 635
 636.5
 理工类
 工科试验班(动力与机械类)
 638
 627
 631.62
 理工类
 工科试验班(弘毅学堂)
 646
 640
 643
 理工类
 工商管理类
 638
 629
 634.33
 理工类
 公共卫生与预防医学类
 625
 622
 623.5
 理工类
 化学类
 634
 627
 630.5
 理工类
 计算机类(国家网络安全学院)
 635
 632
 633.2
 理工类
 计算机类(计算机学院)
 640
 637
 638.5
 理工类
 建筑类
 621
 621
 621
 理工类
 建筑学(中外合作办学)
 619
 619
 619
 理工类
 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)
 646
 642
 644
 理工类
 经济学类
 640
 639
 639.67
 理工类
 口腔医学(八年制)
 643
 642
 642.33
 理工类
 理科试验班(弘毅学堂)
 636
 633
 634.5
 理工类
 理科试验班(资源与环境类)
 628
 617
 620.6
 理工类
 临床医学(八年制)
 636
 633
 634.5
 理工类
 临床医学(五加三一体化)
 633
 619
 624.5
 理工类
 轻工类
 621
 621
 621
 理工类
 社会科学试验班(信息管理类)
 633
 631
 632
 理工类
 生物科学类
 633
 622
 627.33
 理工类
 数学类
 635
 631
 632
 理工类
 水利类
 627
 624
 625.8
 理工类
 土木类
 626
 619
 623.5
 理工类
 物理学类
 640
 630
 634
 理工类
 遥感科学与技术
 635
 629
 631.38
 理工类
 药学类
 627
 622
 624.33